Universitair Ziekenhuis Brussel Campus Jette

06/07 -07/08 2018

Laarbeeklaan 101

Math Artist Foundation

May-June 2018

 

Uitgeverij Garant

May 2016

Designcenter  De Winkelhaak

May 2014

De Nieuwe Linde

May 2015

vzw Untitled

May 2013